Szkolenie i egzamin sep – Warszawa

uprawnienia elektryka, kurs SEP

Poszukując pracy w Warszawie w obszarze energetyki często spotykamy się z określeniem uprawnień sep. Obecnie niemal w każdym ogłoszeniu o pracę na stanowisko operatora czy serwisanta urządzeń ciepłowniczych, gazowych czy elektrycznych jest wymóg posiadania uprawnień sep. Czym są? Jak je zdobyć? Czy to trudne?

Uprawnienia sep Warszawa

Uprawnienia zawodowe sep to rodzaj kwalifikacji, dzięki którym można samodzielnie i bez nadzoru konserwować, obsługiwać oraz serwisować urządzenia prądotwórcze, gazowe czy ciepłownicze. Szkolenie sep Warszawa oraz następujący po nim egzamin są organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – pozarządową organizację zrzeszającą inżynierów, techników i elektryków, która działa i egzaminuje pod patronatem Prezesa Regulacji Energetyki.

Szkolenia sep

Szkolenie sep Warszawa trwa tylko kilka godzin i dostępne jest dla każdego, kto ukończył 18 lat i posiada co najmniej podstawowe wykształcenie. Na kurs można zapisać się przez Internet: wystarczy jedynie uzupełnić kwestionariusz, potwierdzić tożsamość oraz uiścić stosowną opłatę. Kursy, w zależności od preferencji i możliwości uczestników, mogą odbywać się w formie zarówno stacjonarnej jak i zdalnej. Mają one formę ciekawej multimedialnej prezentacji, w trakcie której jest możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje pakiet interesujących i niezwykle przydatnych w pracy zawodowej materiałów edukacyjnych.

Egzamin sep

Egzamin sep ma charakter państwowy i zawsze odbywa się w formie stacjonarnej. Jednostką egzaminującą jest Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Regulacji Energetyki. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem uprawnień, które noszą nazwę Państwowego Świadectwa Kwalifikacji. Uprawnienia sep są ważne przez okres pięciu lat. W zależności od charakteru wykonywanej pracy uprawnienia sep możemy podzielić na trzy główne kategorie:

  • eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych (uprawnienia G1),
  • eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych (uprawnienia G2)
  • eksploatacja i dozór urządzeń gazowych (uprawnienia G3).

Należy podkreślić, że uprawnienia sep Warszawa są często przepustką dla młodych ludzi do pracy w dużych, prestiżowych zakładach przemysłowych i świadczą o chęci systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Redakcja