Do czego przydają się szkolenia SEP?

uprawnienia elektryczne, kursy SEP

Każda osoba, która chciałaby pracować jako elektryk, powinna zdecydować się na szkolenie SEP, które pomoże zdobyć uprawnienia elektryczne. Kursy sepowskie oferowane są przez wiele ośrodków, dlatego warto wybrać taki, który łączy wysoką jakość oferowanych usług z korzystną ceną. W jaki sposób można zdobyć uprawnienia do zawodu elektryka?

Szkolenia SEP – czego dotyczą uprawnienia elektryczne?

Uprawnienia elektryczne są kwalifikacjami, które dotyczą konserwacji, remontów, montażu, obsługi, a także sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych. Uprawnienia te można podzielić na dwie kategorie – eksploatację oraz dozór. Każda osoba, która chciałaby wykonywać pracę na stanowisku elektryka, bezwzględnie musi je posiadać.

Z racji tego, że technologia znajduje się obecnie w intensywnej fazie rozwoju, a prawo energetyczne podlega ciągłym zmianom, szkolenie SEP gwarantuje uprawnienia, które będą obowiązywać przez okres pięciu lat. Po tym czasie kurs zawodowy należy odbyć jeszcze raz w celu ich odnowienia.

Kto organizuje szkolenie?

Kursy sepowskie organizowane są w poszczególnych oddziałach stowarzyszenia elektryków polskich. Ich zadaniem jest przygotowanie kandydatów do pracy na stanowisku elektryka, a także pomoc w zdaniu egzaminu. Każda osoba, która chciałaby zdobyć konieczne uprawnienia, musi mieć ukończone co najmniej 18 lat, a także posiadać podstawowe wykształcenie. Wykształcenie kierunkowe nie jest tutaj wymagane, chociaż z pewnością będzie mile widziane, podobnie jak doświadczenie w branży.

Jeśli chodzi o kursy sepowskie, to kandydaci do pracy poznają tutaj wiele przydatnych zagadnień takich jak prawo energetyczne, urządzenia elektryczne na placach budowy, rodzaje pomiarów, a także zasady organizacji bezpiecznej pracy. Jak wiadomo, praca elektryka wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami, dlatego podczas szkolenia duży nacisk kładzie się na poznanie zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo, każda osoba, która decyduje się na sep szkolenie, odbędzie praktyczne zajęcia, które pozwolą jej zapoznać się z tajnikami zawodu.

Jak wygląda egzamin?

Każda osoba, która przeszła już kursy sepowskie, może zapisać się na egzamin kwalifikacyjny. Składa się on z części praktycznej oraz teoretycznej. Osoba egzaminowana musi wykazać się bogatą wiedzą, a także znajomością przepisów prawnych oraz zasad bezpieczeństwa. Na egzaminie można także spotkać się z zadaniami praktycznymi, które sprawdzają wiedzę kandydata.

Administrator1