Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

sprzęt ppoż, gaśnica

Skutki pożarów mogą być bardzo tragiczne – możemy stracić nie tylko dorobek całego życia, ale również zdrowie, a nawet życie. Zagrożeniem jest zarówno sam ogień i jego niszczycielska siła, jak i dym, który może stać się przyczyną poważnych uszkodzeń i urazów ciała oraz mózgu. Aby temu zapobiec, stosuje się systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rola systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciw pożarowe obejmują różnego rodzaju urządzenia oraz inne komponenty, które mają na celu przede wszystkim zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru, aby chronić życie i zdrowie ludzi, którzy znajdują się w miejscu zagrożenia. Ponadto mają one także na celu ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej. Wyróżnia się wśród nich co najmniej kilka najbardziej istotnych instalacji, a każda z nich pełni inną rolę. Jest to między innymi instalacja, która ma w widoczny sposób ostrzegać dźwiękowo o zagrożeniu ogniem, instalacja świetlna, systemy wentylacyjne, których zadaniem jest usuwanie niebezpiecznego dymu, a także oświetlenie awaryjne.

Sygnalizacja przeciwpożarowa

Na systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych składa się sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna. W tym celu w budynkach montowane są specjalne detektory ognia, które wykrywają go we wczesnej fazie i wysyłają powiadomienie do centrali – niektóre mają także połączenie ze strażą pożarną, co jest gwarancją przeprowadzenie szybkiej akcji ratowniczo-gaśniczej. Zabezpieczenia p.poż skutecznie wykrywają już pierwsze sygnały, że w budynku obecny jest ogień lub dym, ponadto odpowiadają one także za oświetlenie awaryjne w budynkach, w których wybuchł pożar – w czasie pożaru uszkodzeniu ulegają także instalacje elektryczne, a przeprowadzenie akcji ratunkowej w całkowitych ciemnościach jest znacznie trudniejsze.

Instalacje oddymiające

Systemy przeciw pożarowe to także instalacje, które mają na celu usuwanie z budynków, w których pojawił się pożar, niebezpiecznego i zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi dymu. Prawidłowo działające systemy oddymiające usuwają z pomieszczeń dym, gazy pożarowe, toksyczne produkty i gorące powietrze -jest to także konieczne do tego, aby przeprowadzić sprawną akcję ratowniczo-gaśniczą. Zabezpieczenia p.poż powinny znaleźć się przede wszystkim we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, punktach usługowych czy zakładach pracy, gdzie w jednym czasie przebywa duża liczba ludzi.

Redakcja