Kursy elektryczne Bydgoszcz – uprawnienia SEP

szkoelnia SEP

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich od końca XIX wieku odpowiedzialnie odgrywają rolę edukatorów wszystkich tych, którzy w swojej pracy mają do czynienia z szeroko pojętą elektryką. Zależnie od sprawowanej funkcji zawodowej konieczne jest posiadanie adekwatnych do wykonywanych obowiązków kwalifikacji.

Uprawnienia SEP Bydgoszcz — jak uczestniczyć w szkoleniu?

W związku z szeroko prowadzoną działalnością SEP na terenie całego kraju odpowiednie kursy można odbyć w dogodnej dla nas lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania. Uprawnienia elektryczne Bydgoszcz można zdobyć zarówno w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, jak i podczas coraz bardziej popularnych kursów on-line. Należy jednak pamiętać, iż egzamin końcowy zdawany jest w placówce przed komisją, w której skład wchodzą eksperci wyznaczeni przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uprawnienia elektryczne Bydgoszcz — dla kogo kursy?

Wszelkie szkolenia i kursy SEP Bydgoszcz kierowane są do osób, które prowadzą już aktywną działalność w dziedzinie elektryki oraz do osób, które przygodę z szeroko pojętą elektryką dopiero zaczynają. Zależnie od własnych upodobań lub potrzebnych dla dalszego rozwoju zawodowego wymaganych uprawnień, można uczestniczyć w szkoleniach następujących kategorii:

*G1, czyli kursy elektryczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
*G2, czyli kursy energetyczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
*G3, czyli kursy ciepłownicze, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Wskazane wyżej kategorie można podzielić na zdecydowanie bardziej szczegółowe, a każdy opanowany zakres materiału, którego znajomość zostanie potwierdzona w czasie praktycznego i teoretycznego egzaminu końcowego, zostanie ujęty w wydany, przez SEP certyfikacie ściśle określającym zdobyte przez egzaminowanego kompetencje.

Uprawnienia z terminem ważności

Zdobyte uprawnienia SEP Bydgoszcz, tak jak ma to miejsce w przypadku egzaminów na terenie całego kraju, uznawane są za aktualne przez okres pięciu lat od momentu wydania pozytywnej opinii przez członków komisji egzaminacyjnej. Po tym czasie, w związku z ciągłym rozwojem nauki i techniki, wszelkie uprawnienia SEP powinny być odnowione. W przeciwnym wypadku tracą swoją ważność i nie pozwalają na legalną działalność elektryka.

Redakcja