Kursy sepowskie

kursy SEP, uprawnienia

Jednymi z najważniejszych uprawnień, które powinien mieć każdy elektryk są uprawnienia sepowskie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że są one uznane przez wszystkie insytucje i można je uzyskać po zdanym egzaminie.

Praca pod napięciem

Umożliwiają one pracę przy użyciu urządzeń pod określonym napięciem. Szkolenia SEP można podzielić na elektryczne, energetyczne oraz gazowe, które są kolejno oznaczone przy użyciu symboli G1, G2 oraz G3. Uprawnienie SEP G1 są ważne dla pracowników, którzy pracują przy eksploatacji i dozorze sieci i urządzeń elektrycznych. Urządzenia wytwarzające, przesyłające oraz przetwarzające, które można obsługiwać po zdobyciu SEP uprawnienia G1 to między innymi instalacje o napięciu do 1kV oraz urządzenia elektrochemiczne, sieci trakcyjne, a także oświetlenie uliczne. Sepowskie uprawnienia pozwalają nie tylko zdobyć lepiej płatną pracę, ale również poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża, dlatego warto robić wszystko co może zwiększyć twoje szanse. Uprawnienie SEP jest również często koniecznym wymogiem na dane stanowisko, jeżeli chodzi o proces rekrutacji. Odbycie kursu SEP nie jest obowiązkowe i tylko chętne osoby zgłaszają się na takie szkolenie. Warunek obowiązkowy to ukończenie 18 roku życia oraz przynajmniej podstawowe wykształcenie.

Przebieg kursu

Nie jest wymagane wykształcenie wyższe, dlatego warunki nie wydają się być trudne do spełnienia. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że egzamin jest ustny i nie należy do najłatwiejszych. Dlatego lepiej dobrze się do niego przygotować, ponieważ każde podejście kosztuje. Koszt jednego egzaminu to 10% minimalnego wynagrodzenia, które w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Sepowskie uprawnienia można podzielić na elektryczne, gazowe oraz energetyczne. Łatwo się domyślić, że uprawnienia elektryczne cieszą się największą popularnością na rynku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że SEP uprawnienia można zdobyć w trakcie jednego dnia. Najpierw są teoretyczne, które trwają kilka godzin. Celem egzaminu państwowego jest zweryfikowanie wiedzy, którą kursant nabył podczas kursu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu trzeba poczekać na świadectwo, które jest wydawane do 14 dni. Dyplom pozwala wykonywać prace w kategorii, której dotyczyło szkolenie. W certyfikacie powinien być dokładnie wyszczególniony zakres czynności, które można wykonywać.

Redakcja