Jak trwałe są implanty dentystyczne?

implanty dentystyczne, stomatolog

Pacjentów interesuje kwestia trwałości implantów. Dzięki temu mogą obliczyć koszty i korzyści. Zasadniczo można powiedzieć, że implanty zębowe bielsko biała mają bardzo dobre rokowanie, ponieważ ich skuteczność wynosi grubo ponad 95%. Badania naukowe z ostatnich 25 lat wykazały, że około 93-98% skutecznie wyleczonych implantów dentystycznych jest nadal „w użyciu” po 10 latach.

Czy implanty zębów bielsko biała są trwałe?

Implanty bielsko biała mogą wystarczyć na całe życie. Żywotność implantu dentystycznego nie jest ograniczona, jeśli jest on wolny od stanów zapalnych, a komponenty zostały odpowiednio dobrane. Skuteczność implantów w żuchwie i szczęce różni się jednak nieco, ponieważ warunki w żuchwie są ogólnie lepsze (lepsza jakość kości, większa sprężystość).

Wskaźnik sukcesu przekraczający 95% jest świetny, ale oznacza to również, że nie wszystkie implanty zębowe bielsko biała są trwałe. Powikłania, takie jak periimplantitis, mogą prowadzić do przedwczesnej utraty implantu. Długotrwałe przeciążenie lub nieprawidłowe obciążenie może również spowodować złamanie implantu i spowodować konieczność jego usunięcia.

Implanty zębowe bielsko biała — trwałość

Implanty zębów bielsko biała wyprzedzają konkurencję. Wskaźnik sukcesu konwencjonalnych mostów po 10 latach wynosi około 80%, w przypadku pojedynczych koron 70-75%. Zęby, które próbowano zachować za pomocą wypełnień korzeniowych, po 10 latach pozostały tylko w około 50%.

Implanty bielsko biała również wspierają i odciążają własne zęby oraz pomagają zachować zdrowie jamy ustnej. W dłuższej perspektywie stałe mosty na implantach i korony na implantach zapewniają niższe koszty w porównaniu z protezami ruchomymi ze względu na ich niskie wymagania konserwacyjne.

Od czego zależy trwałość implantów?

Oczekiwana trwałość implantów zależy od różnych czynników i ich interakcji. Powodzenie wszczepienia implantu zależy na przykład od kości szczęki – od struktury i ilości kości.

Jak można wpłynąć na trwałość swoich implantów?

Jako pacjent możesz wpływać na pewne czynniki. Dotyczy to np. pielęgnacji implantów i regularnych wizyt u stomatologa. Niektóre choroby mogą wpływać na żywotność implantów dentystycznych. Masz nad tym tylko ograniczoną kontrolę lub wcale.

Wreszcie, sukces leczenia implantologicznego zależy od wyboru implantologa. Warto polegać na kwalifikacjach stomatologa, nie korzystać z najtańszej oferty. Implanty zębowe Bielsko Biała zakładane są przez profesjonalistów, co można potweirdzić w wielu źródłach.

Redakcja