Do czego mogą się przydać uprawnienia SEP?

żarówki, SEP, kursy SEP

Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą wykonywać szereg prac związanych z energetyką, instalacjami grzewczymi, paliwowymi, a nawet gazowymi. Niestety, rozbudowana struktura dostępnych specjalizacji sprawia, że nie każdy wie, które z uprawnień są dla niego odpowiednie. Oto krótki poradnik, który powinien w tym pomóc.

Dozór nie dla każdego

Dużym zainteresowaniem cieszą się dozorowe sepowskie uprawnienia, gdyż – co do zasady – są one wyższe od uprawnień eksploatacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie są one przeznaczone dla każdego. SEP uprawnienia z dodatkową literką D (dozór) są ofertą skierowaną zwłaszcza do przedsiębiorców, kierowników i osób nadzorujących. Są one również przeznaczone dla tych osób, które będą wykonywać kontrole i odbiory instalacji, a także wybranych urządzeń elektrycznych, gazowych, grzewczych itd.

Dozorowe SEP uprawnienia a obowiązki

Zdanie kwalifikacji w ramach dozorowych uprawnień SEP jest bardzo trudne i wymaga posiadania bardzo szerokiego spektrum wiedzy z zakresu aktualnych przepisów. Osoba zainteresowana posiadaniem takich uprawnień musi zapoznać się m.in. z obowiązującymi rozporządzeniami, gdyż stanowią one podstawę wyjściową do wielu różnych instrukcji stanowiskowych, a także regulaminów pracy i obsługi urządzeń. Posiadanie dozorowych uprawnień SEP warto połączyć np. ze studiami wyższymi. Pracownik posiadający takie kwalifikacje jest cennym nabytkiem dla zakładów pracy.

Ważność uprawnień

Tak jak w przypadku uprawnień eksploatacyjnych, również i uprawnienia dozorowe podlegają okresowemu odnowieniu. Ma ono miejsce co 5 lat i wiąże się z koniecznością zdania stosownego egzaminu ustnego. Warto jednak podkreślić, że w wielu przypadkach koszt takiego egzaminu jest finansowany przez jednostkę, która kieruje takiego pracownika na egzamin. Częstą praktyką jest finansowanie wyłącznie pierwszego egzaminu. Oznacza to, że jeśli nie zostanie on zdany, to pracownik ten będzie musiał podejść do kolejnego terminu już za własne pieniądze.

Podsumowując, dozorowe uprawnienia SEP to wysokie kwalifikacje zawodowe, które przeznaczone są głównie dla kadry przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z szeroko rozumianej energetyki. Co ważne, sepowskie uprawnienia dozorowe nie pozwalają na realizację prac eksploatacyjnych w ramach sieci, instalacji, bądź urządzeń elektrycznych.

Redakcja